StArt26

StArt26 wil de inwoners van Heemskerk (in het bijzonder de inwoners van de Componistenbuurt), optimale kansen bieden zich te ontwikkelen op het gebied van actief burgerschap, ondernemerschap, talentontwikkeling, kunst en cultuur, duurzaamheid en gezondheid.

Het uitgangspunt hierbij is dat we buurtbewoners helpen hun talenten te herkennen en deze vervolgens in te zetten voor elkaar en de buurt. Het doel is om een zelfredzame en sociale wijk te creëren waarbij de bewoners omzien naar elkaar en hun omgeving.

Start26 staat voor Stichting Artikel 26. Met Artikel 26 wordt verwezen naar het betreffende artikel in de universele verklaring van de rechten van de mens. In dit artikel staat de persoonlijke ontwikkeling van de mens in harmonische relatie tot de maatschappij waarin hij leeft centraal.

%d bloggers liken dit: